_____________________________

_____________________________
_________________________________

sobota, 24 stycznia 2015

Samorząd Miasta Lublina upamiętnił 152 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. i było wyrazem dążenia narodu polskiego do niepodległości. Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia Powstania był przymusowy pobór do wojska, tzw. branka, mężczyzn podejrzanych o udział w tajnej działalności niepodległościowej. Wobec zdecydowanej przewagi wojsk rosyjskich Powstanie, okupione znacznymi stratami wśród jego uczestników, wygasło ostatecznie jesienią 1864 r. Do idei powstańczej walki o niepodległość nawiązywał Józef Piłsudski i Legiony Polskie walczące podczas I wojny światowej. Roman Dmowski i obóz narodowo-demokratyczny uznali Powstanie Styczniowe za błąd szkodliwy w skutkach dla sprawy polskiej. Polityczna ocena Powstania Styczniowego i jego następstw jest nadal przedmiotem sporów. Obchody są wyrazem naszej czci i szacunku dla poświęcenia i bohaterstwa Powstańców Styczniowych w służbie niepodległości Ojczyzny, ponad tym historycznym sporem.

Obchody upamiętniające wybuch Powstania Styczniowego odbyły się w Lublinie w piątek (23 stycznia). Program uroczystości, którymi upamiętniono i uczczono pamięć i wagę tego wydarzenia:

godz. 10.00 -  Odbyła się msza św. w kościele cywilno-wojskowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy al. Racławickich 20.
godz. 11.00 - Przemarsz, z udziałem pocztów sztandarowych, weteranów walk o niepodległą Polskę, grupy rekonstrukcji historycznej z Nasutowa powstańczego oddziału „Ćwieków” Kajetana Cieszkowskiego, Lubelskiego Bractwa Kurkowego, młodzieży szkolnej z delegacją społeczności Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta na czele, przedstawicielami Wojska Polskiego, władz Miasta i Województwa, innych instytucji państwowych i organizacji społecznych, do pomnika w miejscu straceń Powstańców przy ul. Langiewicza.
godz. 11.15 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy krzyżu i pomniku.
godz. 11.30 - Delegacja uczestników uroczystości złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy Grobowcu Powstańców Styczniowych na cmentarzu przy ul. Lipowej 15.

____________________________________________________________________________________________________________

Współorganizatorami lubelskich obchodów 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego byli: Prezydent Miasta Lublin, Wojewoda Lubelski, D-ca Wielonarodowej Brygady w Lublinie, Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie.
____________________________________________________________________________________________________________

Źródło tekstu: strony internetowe UM Lublina.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz